CentrumBieli

Blog o wnętrach, domu i ogrodzie

Rodzaje specjalizacji adwokackich

Zastanawiałeś się kiedyś jakie są dokładne specjalizacje adwokatów? Jeśli tak ten tekst przedstawi i wyjaśni poszczególne specjalizację w dziedzinie prawniczej. Podstawową formą działalności adwokackiej jest prawo cywilne.

W skład działań Adwokata cywilnego wchodzi oczywiście udzielanie porad prawnych w zakresie prawa, które reprezentuje. Poza tym Adwokat cywilny pomoże nam w sporządzaniu pism procesowych, dokładnie pozwów i wniosków. Jest on także w stanie sporządzić umowę lub ocenić już istniejącą. Reprezentuje on także swoich klientów w postępowaniach przed sądem.

Adwokat od spraw rodzinnych i spadkowych

W zakres jego działań wchodzi przygotowywanie pozwów i wniosków, które mają związek ze spadkami. Dodatkowo służy jako pomoc w umiejętnym przekazaniu spadku spadkobiercą i pomaga przygotować testament. Działa on również jako pełnomocnik procesowy w sprawach o wydziedziczenie, zachowek lub stwierdzenie nabycia spadku. Pomaga on najbardziej w niejasnych sytuacjach gdzie na przykład rodzice nie napisali testamentu, przez co kilkoro dzieci sądzi się o to, co rodzice po sobie zostawili

Adwokat w sprawach spółek

Adwokat ten pełni ważną rolę przy zawiązywaniu spółek. Jego zadaniem jest jak najlepsze doradzenie klientowi, jaką działalność gospodarczą powinien założyć. W tej roli ma wiele wspólnego z doradcą podatkowym, gdyż dobór spółki i formy działalności gospodarczej ma fundamentalny wpływ na to, w jaki sposób dana spółka będzie musiała się rozliczać z państwem.

Adwokat od windykacji należności

Pracuję on najczęściej dla firm windykacyjnych i odpowiada za odpowiednie przygotowywanie wszelkiej maści pozwów lub umów. Jego zadaniem jest również umiejętne prowadzenie spraw tak, aby firma windykacyjna mogła, jak najwięcej zarobić. Doradza on w jaki sposób prowadzić ,, grę ,, z dłużnikiem. Często ma ona formę zwiększania nacisku na dłużniku na przykład. Pan Adam ma firmę produkującą panele, Pan Zbyszek jest jego stałym klientem. Oboje prowadzili owocną współpracę do momentu, gdy Pan Zbyszek przestał płacić za swoje zamówienia. W konsekwencji zadłużył się na kwotę 20 000 zł. Adwokat Pana Adama doradził mu, aby na początku naciskał na Pana Zbyszka za pomocą ciągłych telefonów, następnie Sms-ów a dopiero po czasie przeniósł sprawę na drogę sądową

Adwokat od dochodzenia odszkodowań

W zakres jego obowiązków wchodzi pomoc przed sądowa. Dokładnie chodzi o wykonywanie takich czynności jak wzywanie dłużnika do zapłaty, sporządzanie ewentualnych ugód, gromadzenie całej maści różnych dokumentów tak, aby proces przechodził szybko i na korzyść klienta. Przejmuje on często rolę mediatora

Adwokat od bankowości i finansów

Najczęściej adwokat ten przygotowuje pozwy w stronę banków lub innych instytucji finansowych w związku z niewłaściwym umowami, lub ogólnymi sporami wynikającymi ze strony spółek świadczących usługi finansowe. Chodzi tutaj często o pomoc, gdy banki składają niekorzystne oferty kredytów.

Czy adwokat może pełnić kilka funkcji?

Oczywiście, że tak, weźmy na przykład Pana Marka, Pan Marek jest adwokatem z Olsztyna. Całe życie specjalizował się w dochodzeniu odszkodowań. Po pewnym czasie Pana Marka było stać na własną kancelarię adwokacką. Zatrudnił on kilku adwokatów o podobnej specjalizacji po to, aby samemu do edukować się w spawach windykacji należności. Pan Marek równocześnie może dochodzić w sprawach dochodzenia odszkodowań i windykacji należności